Класически кухни по поръчка от масив

Кухня с остров - Реф. 6012
Кухня с остров - 6012
Кухня от масив
Реф. 6004 - кухня от масив
Кухня по поръчка
Реф. 6005 - кухня по поръчка
Кухня от масив
Реф. 6003 - кухня от масив
Кухня по поръчка
Реф. 6009 - кухня по поръчка
Кухня от масив
Реф. 6008 - кухня от масив
Кухня по поръчка
Реф. 6007 - кухня по поръчка
Кухня от дърво - Реф. 6010 - близък план
Реф. 6010 - кухня от дърво
Кухня от масивна дървесина - Реф. 6011 - близък план
Реф. 6011 - кухня от масив